"Tijdreizigers" 
Yagunda atelier www.yagunda.com
 

SPIRITUELE ERVARINGEN

Spirituele ervaringen is iets waar mensen tegenwoordig makkelijker over praten,
maar als het over jou zelf of over je kind gaat is dat zo eenvoudig niet.

Spirituele ervaringen geven je een ander perspectief op wat werkelijkheid genoemd wordt,
de wereld is daarna niet meer hetzelfde als daarvoor.
Of  beter gezegd, jij bent niet meer dezelfde als daarvoor. En dat kan heel alleen voelen of verwarrend.
Het is belangrijk dat je je ervaringen kunt delen, juist omdat je niet de enige bent.

Hoog-sensitiviteit maakt dat je signalen oppakt, die anderen niet waarnemen.
Voor jou heel gewoon, aan de reacties van anderen merk je vaak pas dat het niet zo gewoon is.
Maar een klein deel van de mensen is echt hoog-sensitief, ze gebruiken hun zintuigen niet alleen anders,
de bedrading is ook anders. Zo is hun zenuwstelsel vaak verder vertakt, waardoor ze meer indrukken opnemen.
Zoals een wereldontvanger veel meer ontvangt dan een gewone radio.

Ook door een ingrijpende gebeurtenis in je leven, kan je gevoeligheid voor het 'ongeziene' ineens opengaan.
Ineens, maar vaak na een ongeluk of ziekte kunnen de barrieres wegvallen die de waarneming voorheen afschermden.
Het voelt als een verschuiving in het bewustzijn of een opengaan van het bewustzijn.
Daarom is het niet altijd eenvoudig woorden te vinden om de ervaringen gestalte te geven.
Het helpt te oefenen met iemand die zelf vergelijkbare ervaringen heeft, voor je je verhaal vertelt aan iemand die daarmee onbekend is.
 

BEGELEIDING

Gesprekken:

Delen van je ervaring in een veilige omgeving.
Leren om je ervaring onder woorden te brengen.
Ervaren wat het is om serieus genomen te worden.
Om stap voor stap je ervaringen een plek te geven.

Creatieve middelen:

Om te leren verbeelden waar geen woorden voor zijn.
Om de energie van de ervaring aan materiaal toe te vertrouwen en
de last die je draagt te leren loslaten.
Om door middel van je creaties een verdere verdieping op gang te brengen.
Om je verhaal tastbaar en overdraagbaar te maken.
Zodat je meer vertrouwen krijgt in jezelf en de kracht van je ervaring.

Energetische oefeningen

Leren om te werken met je energieveld, zodat je:
gegrond bent en stevig in het leven staat,
weet hoe je je grenzen moet afbakenen en toch het licht door kunt laten,
voortdurend in verbinding bent met de Bron, zodat je nieuwe energie krijgt,
en weet hoe je je energieveld moet ontladen en opladen.
Zodat je geen angst hoeft te hebben voor het onbekende
en je je thuis mag voelen in je eigen lichaam en energie.

Healing en rebalancing:

Opstarten naar weer veilig mogen stromen, chakra's in balans brengen,
energie die niet bij je hoort los te laten en opnieuw verbinden met de bron,
zodat je natuurlijke energie zich kan herstellen.